Skip to main content

De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. Het is dan ook belangrijk dat de studie van het familie- en jeugdrecht wordt bevorderd. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft dit in de meest ruime zin ten doel.

De doelstellingen van de vereniging

het bijeenbrengen van kennis over het familie- en jeugdrecht vanuit verschillende professies en disciplines;het stimuleren en onderhouden van internationale contacten;het verstrekken van informatie over het familie- en jeugdrecht;het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek;het signaleren van knelpunten in het familie- en jeugdrecht en in het bijzonder m.b.t. de mensenrechten en het zo mogelijk aandragen van alternatieven voor de gesignaleerde knelpunten.

Activiteiten

De vereniging organiseert voor haar leden en belangstellenden eens per jaar een studiemiddag en een keer per jaar een studiedag. Voorts heeft de vereniging contact met andere verenigingen, zoals het NIP, de VFAS, NVO en de KNB teneinde de samenwerking met die verenigingen/organisaties te bevorderen. Leden van de verenigingen leveren verder artikelen/korte notities aan het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht. De vereniging heeft een actief beleid om wetenschappelijk onderzoek te stimuleren, bijvoorbeeld door het instellen en f inancieren van leerstoelen op het gebied van het familie- en jeugdrecht.

Voorts beschikt de vereniging over een netwerk aan internationale contacten, zodat ook deze contacten de studie van het familie-en jeugdrecht in Nederland kunnen bevorderen en de vereniging ook over de eigen landsgrenzen haar bijdrage kan leveren.

Het verenigingsorgaan

Het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht verschijnt 11 keer paar jaar. Via het tijdschrift draagt de vereniging haar doelstellingen uit. Leden van de vereniging krijgen een korting van 20% op het tijdschrift.

De website

De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft een informatieve website: www.fjr.nu waarop tevens gediscussieerd kan worden over het familie- en jeugdrecht.

Prijs

De jaarlijkse contributie bedraagt thans € 45,-. Leden komen in aanmerking voor een korting van 20% op de abonnementsprijs van het tijdschrift FJR, de studiemiddagen zijn gratis en zij ontvangen een korting op de kosten van deelname aan studiedagen en congressen van de vereniging. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief van € 20,-.

Aanmelding

U kunt zich aanmelden voor de vereniging:

 • via de website: www.fjr.nu
 • per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 • per post: FJR, Postbus 65707, 2506 EA Den Haag

Na aanmelding ontvangt u per e-mail een contributienota

Van het bestuur van de vereniging maken deel uit:

 • Ian Sumner, voorzitter
 • Dianne Kroezen
 • Geeske Ruitenberg
 • Elske Swiers
 • Anna van Beuningen
 • Leon Verstappen
 • Nickie Groen
 • Mieke Schuijt
 • Carin Strop
 • Leonie Zuurveld, secretaris

Meer achtergrondinformatie: