Skip to main content

FJR Studiedag 2012 Het kinderrecht op gezondheid

Op dinsdag 12 juni 2012 heeft de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) georganiseerd de studiedag: Het kinderrecht op gezondheid - voer voor juristen en psychologen

Tijdens deze studiedag is ingegaan op vragen als:

 • Mag de overheid ingrijpen als de ouders de gezondheid van hun kind in gevaar brengen?
 • Tot waar strekt de vrijheid van ouders om zelf te bepalen wat goed en wenselijk is voor hun kind?
 • Kunnen ouders worden verplicht om een kind met suikerziekte insuline toe te dienen?
 • Kan de overheid ingrijpen bij extreem overgewicht of anorexia van een kind? Onder welke voorwaarden?

De studiemiddag is georganiseerd samen met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Gedurende het ochtendprogramma gaan psychologen en juristen met elkaar in debat. De deel­nemers aan de studiedag kunnen zich dan een goed beeld vormen van de problematiek en de vraagstukken die er leven. In het middagprogramma wordt vervolgens in workshops dieper ingegaan op deze vraagstukken en wordt bediscussieerd welke oplossingen mogelijk zijn om het belang van kinderen op een goede gezondheid te waarborgen. De conclusies uit de workshops worden aan het einde van de bijeenkomst plenair samengevat.

Programma

10.00-10.30 Ontvangst met koffie en thee
10.30-10.35 Korte introductie door de dagvoorzitter prof.mr. Katharina Boele-Woelki
10.35-11.05 Inleiding door prof.mr. Mariëlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht Universiteit Leiden
11.05-11.35 Inleiding door mr. Wilma Duijst, universitair docent strafrecht Radboud Universiteit,
forensisch geneeskundige GGD IJssel-Vecht
11.35-12.05 Inleiding door mr. Marion Beckers, kinderrechter te Alkmaar
12.05-12.35 Inleiding door drs. Arianne Geuze, gedragsdeskundige Raad voor de Kinderbescherming Zwolle
12.35-13.30 Lunch
13.30-14.30 1e sessie parallelle workshops
14.30-15.00 Theepauze
15.00-16.00 2e sessie parallelle workshops
16.00-16.45 Terugkoppeling van de bevindingen van de dag en discussie
16.45-17.00 Afsluiting door de dagvoorzitter

17.15 Afsluitende borrel

Parallelle workshops

 1. mr. Paul van Teeffelen, raadsheer Hof ‘s-Hertogenbosch: vervangende toestemming medische behandeling
  Tijdens deze workshop wordt de bestaande jurisprudentie inzake vervangende toestemming medische behandeling geanalyseerd en besproken.
 2. dr. Anneke Vinke, orthopedagoog en GZ psycholoog: de benadering van Dan Hughes
  De principes van Dan Hughes (Playfulness, Acceptance, Curiosity en Empathy) kunnen helpen gedrag van kinderen beter te begrijpen en kunnen escalaties helpen voorkomen. Het lijkt eenvoudig, maar blijkt in de praktijk moeilijk om hier invulling aan te geven.
 3. drs. Paulien Kuipers, kinderpsycholoog: over de aanpak van hechtingstoornissen
  Paulien Kuipers leidt het Maastrichtse hechtingscentrum en gaat, aan de hand van praktijkvoorbeelden, in op de wijze waarop de band tussen ouder en kind kan worden versterkt of hersteld, teneinde zwaardere maatregelen te voorkomen.
 4. mr. Nynke Whiterod, advocaat: gezondheid in scheiding- en omgangszaken
  Bespreekt casuìstiek in scheiding en omgangszaken waar zorgen omtrent de gezondheid van het kind onderdeel kunnen uitmaken van de strijd tussen ouders, denk aan beschuldigingen aan het adres van de niet verzorgende ouder teneinde omgang te beeindigen of te blokkeren.

Praktische gegevens

Datum, tijd & locatie

12 juni 2012 van 10.00 uur tot 18.00 uur
Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Deelnamekosten

Kosten voor deelname bedragen € 175,-. Leden van de Vereniging FJR of het NIP betalen € 125,-. Studenten kunnen voor € 50,- deelnemen aan de studiedag.
Eén persoon per lidmaatschap kan voor het lidmaatschapstarief deelnemen aan het congres.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt een voorlopige plaats voor u gereserveerd en ontvangt u de factuur voor de deelnamekosten.

Zodra uw betaling is ontvangen is uw reservering definitief. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 21 dagen is ont­vangen dan kan uw gereserveerde plaats aan een deelnemer op de wachtlijst worden toegewezen. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Als u na inschrijving onverwacht verhinderd bent, dan kunt u een vervanger sturen

Erkenning

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst (totale duur 5 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd. Accreditatie in het kader van de NIP-registratie Kinder- en Jeugdpsychologen wordt aangevraagd.

Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Jaarbeurs Utrecht is gelegen in het centrum van Utrecht, op loopafstand van het historische stadscentrum. Het complex is goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto.

Openbaar vervoer: Jaarbeurs Utrecht ligt direct naast het Centraal Station Utrecht en is daarom uitstekend te bereiken per openbaar vervoer. Volg vanaf het Centraal Station de borden ‘Jaarbeursplein’ en u loopt in vijf minuten naar het Beatrixgebouw of het hallen­complex van Jaarbeurs Utrecht.

Auto: Als u toch liever met de auto komt, volgt u dan vanaf de Ring Utrecht de blauwe ANWB borden met de aanduiding ‘Jaarbeurs’. Jaarbeurs Utrecht beschikt over uitgebreide parkeermogelijkheden op eigen terrein.

Word lid van de vereniging FJR

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. Het is dan ook belangrijk dat de studie van het familie- en jeugdrecht wordt bevorderd. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft dit ten doel in de meest ruime zin. Lees meer over de doelstellingen, activiteiten en het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht op de website: www.fjr.nu waarop tevens gediscussieerd kan worden over het familie- en jeugdrecht.