De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

FJR studiemiddag 2018 “Ouderlijke verantwoordelijkheid en Rechten van het Kind”

Tekst (vervolg)

Als eerste komen deze vragen meer algemeen aan bod aan de hand van een in vogelvlucht gemaakte reis door de kinderliteratuur met een verbinding naar het kinderstrafrecht. Eens te meer wordt vanuit deze benadering duidelijk hoezeer de visie op het kind afhankelijk is van de algemene visie op de positie van het kind in de maatschappij. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de zogenoemde mondigheid van de minderjarige in de jaren ’90 (herziening Wetb v. Sr 1995) en nu aan de veelal kwetsbare jeugdige verdachten met complexe problematiek. Hoe verantwoordelijk kan het kind bijvoorbeeld zelf worden gehouden voor strafbaar gedrag bij tekortschietende ouders en in een veeleisende maatschappij en hoe moet/kan het strafrecht hierop reageren?

Maar ook in het familierecht zijn de gewijzigde maatschappelijke opvattingen over de rol van de ouders in relatie tot de rechten van (de van hen afhankelijke) kinderen duidelijk zichtbaar. Zo blijven bijvoorbeeld ouders ook na een echtscheiding verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van hun kinderen. De wettelijke verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan is van dat uitgangspunt een duidelijke uitwerking. Maar hoe geven ouders daar feitelijk invulling aan? En op welke wijze kunnen de daarbij betrokken professionals - rechters en advocaten - daarbij behulpzaam zijn? Hoe ver moet/mag de rechter gaan om ouders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en hoe dient de advocatuur hiermee om te gaan? Hoe dient deze zijn verantwoordelijkheid hier te nemen en hoe terughoudend dient zij te zijn in een complexe en conflictueuze echtscheiding?

Dit onderwerp en samenhangende vragen zullen worden besproken en toegelicht door mr. Y. (Ybo) Buruma, raadsheer in de strafkamer van de Hoge Raad, mr. D.J.I. (Dianne) Kroezen, familierechtadvocaat en voorzitter van de vFAS en mr. C.A.R.M. (Cees) van Leuven, raadsheer (familierecht) bij het gerechtshof Den Bosch. Dagvoorzitter is mr. I.J. Pieters, familierechtadvocaat en bestuurslid FJR.  

Programma:

13:00 uur Inloop/ontvangst
13.30 – 14.15 uur Lezing mr. Y. Buruma
14.15 – 15.00 uur Lezing mr. D.J.I. Kroezen
15.00 – 15.30 uur Pauze
15.30 – 16.30 uur Lezing mr. C.A.R.M. van Leuven
16.30 – 17.15 uur Prijsuitreiking FJR publicatieprijs
17.15 uur Afsluiting en borrel

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor hen bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.

Locatie: Van der Valk Hotel te Breukelen

Erkenning: In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid kan de bijeenkomst door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 PO punten juridisch.

Aanmelding: per email, gelieve een email te sturen met uw naam en adresgegevens naar info@fjr.nu

Share this recipe