Skip to main content

Studiemiddag

Studiemiddag FJR 20 juni 2024 ‘Ouderlijke verantwoordelijkheid en recht’

Op donderdag 20 juni a.s. organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht de studiemiddag: ‘Ouderlijke verantwoordelijkheid en recht’. De studiemiddag vindt plaats van 13.30 uur tot 17.00 uur in het Van der Valk Hotel in Breukelen en wordt afgesloten met een borrel. Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging plaats. Dagvoorzitter is Dianne Kroezen – advocaat scheidingsmediator bij Fam. Advocaten

Lezingen worden verzorgd door: Coby de Graaf, Kartica van der Zon, Pauline Montanus en Martine Klein

Het thema van deze studiemiddag is ‘Ouderlijke verantwoordelijkheid en recht’. Aan dit thema zullen drie scheidende bestuursleden, waaronder de voorzitter, die ieder over de volle termijn van negen jaar deel hebben uitgemaakt van het bestuur van FJR, ieder vanuit hun specifieke expertise inhoud geven. Wat heeft nu in deze afgelopen negen jaar voor ieder van ons onze bijzondere belangstelling gehad? En zijn daar misschien bepaalde patronen in te ontdekken?

Ook Kartica van der Zon, die in opdracht van FJR bij de universiteit Leiden onderzoek doet naar ouderlijke verantwoordelijkheid in relatie tot kinderrechten zal een bijdrage aan de middag leveren.


FJR studiemiddag 16 november 2023 “De vergoedingsrechten”

Op donderdag 16 november 2023 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiedag met als titel “De vergoedingsrechten” in de Jaarbeurs in Utrecht. Dit relevante en actuele onderwerp wordt door sprekers vanuit theoretisch perspectief en vanuit hun ervaringen hiermee in de praktijk belicht. De dag wordt afgesloten met de uitreiking van de FJR-publicatieprijs 2023.
Dagvoorzitter is mr. J.C. (Johan) Sluymer, Kantonrechter bij de rechtbank Den Haag.


FJR studiemiddag 22 juni 2023 “De rol van de rechter en de advocaat in familie- en jeugdrechtzaken – nieuwe ontwikkelingen”

De studiemiddag is voltekend. Indien u op de wachtlijst geplaatst wilt worden kunt u dit per mail kenbaar maken, info@fjr.nu

Op donderdag 22 juni a.s. organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht de studiemiddag: “De rol van de rechter en de advocaat in familie- en jeugdrechtzaken – nieuwe ontwikkelingen”

De studiemiddag vindt plaats in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, van 13.30 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een borrel. Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging plaats.

Dagvoorzitter van de studiemiddag is Pauline Montanus – advocaat bij SCG-advocaten


Studiemiddag FJR 30 juni 2022

Op donderdag 30 juni a.s. organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht de studiemiddag: “Van A(anhouden) tot Z(itten)(?), ontwikkelingen in het jeugdstrafrecht”

De studiemiddag vindt plaats op 30 juni 2022 in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, van 13.30 tot 17.00 uur en wordt afgesloten met een borrel. Voorafgaand aan de studiemiddag vindt de jaarlijkse ledenvergadering van de vereniging plaats.

Dagvoorzitter van de studiemiddag is dr. S.E. (Stephanie) Rap, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam. Lezingen zullen worden verzorgd door mr. Nynke Vlietstra, kinderrechter bij de Rechtbank Noord-Nederland, mr. drs. Marije Jeltes, beleidsadviseur bij Stichting Halt en kinderrechter-plaatsvervanger en mr. Coosje Peterse, advocaat jeugd(straf)recht en kinderrechter-plaatsvervanger.


Studieochtend FJR 17 juni 2021 “Familie- en kinderrechten in Coronatijd ”

Op 17 juni 2021 organiseert de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een online studieochtend met de titel “Familie- en kinderrechten in Coronatijd”.

Deze studieochtend staat in het teken van de gevolgen die de Coronacrisis met zich meebrengt voor het familie- en jeugdrecht in de breedste zin. De getroffen maatregelen en de consequenties daarvan zijn direct van invloed op de familie- en jeugdpraktijk. Aan het begin van de pandemie betrof het bijvoorbeeld vaak geschillen over de omgangsregeling, later stonden het recht van kinderen op onderwijs en ook het recht van kinderen op een mentale gezondheid centraal. Tevens leiden de consequenties van de maatregelen tot financiële geschillen tussen echtgenoten.


Studieochtend FJR 12 november 2020 “De bescherming van meerderjarigen?

Op 12 november 2020 organiseert de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studieochtend met de titel “De bescherming van meerderjarigen”. De studieochtend zal online plaatsvinden, deelname geschiedt via een live stream.

Bij Familie- en Jeugdrecht wordt vanzelfsprekend vaak gedacht aan de rechten en bescherming van minderjarigen, maar ook voor kwetsbare meerderjarigen kunnen vele wettelijke beschermingsmaatregelen getroffen worden. Tijdens deze studieochtend zullen deze beschermingsmaatregelen vanuit verschillende oogpunten worden belicht.