De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

FJR-scriptieprijs 2014 naar Willemijn Helmich

FJR-scriptieprijs 2014 naar Willemijn Helmich

Tekst (vervolg)

Met mooi en scherp geformuleerde zinnen heeft Willemijn Helmich een actueel onderwerp bij de kop gepakt. Stond vanmorgen een bejaard echtpaar voor de kort geding rechter in Groningen om het verdwijnen van hun huishoudelijke hulp als gevolg van de veranderingen van de WMO per 1 januari 2015 tegen te houden, hoe mooi zou het zijn als straks ook jeugdigen de veranderingen die de nieuwe Jeugdwet met zich mee gaat brengen aan de rechter kunnen voorleggen. Als Leidse masterstudente heeft zij uitgebreid het IVRK, de artikelen 19,20 en 39, in haar scriptie verwerkt net als de aanbevelingen van de commissie Samson.

Met haar heldere conclusies zal zij hopelijk wetenschap en praktijk inspireren en activeren om de toezicht op de jeugdhulp en de veiligheid van kinderen in de residentiële hulpverlening nauw te volgen.

Share this recipe