De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

FJR Studiedag 2013 Wie zorgt er voor mij? - de oudere in het personen- en familierecht

FJR Studiedag 2013 Wie zorgt er voor mij? - de oudere in het personen- en familierecht

Tekst (vervolg)

Niet alleen jongeren, maar ook steeds actievere ouderen zullen een belangrijke rol (moeten) gaan spelen in het leven van de generaties zowel boven als onder hen. Een langere levensduur gaat niet zonder gebreken gepaard. In de afgelopen jaren hebben beschermingsmaatregelen als mentoraat en beschermingsbewind al een enorme vlucht genomen en dat zal de komende jaren wel zo blijven. Uit evaluatieonderzoek blijkt, dat modernisering van deze rechtsfiguren gewenst is. Een wetsvoorstel is aanhangig bij de Tweede Kamer.

Vanuit het notariaat is een aantrekkelijk alternatief ontwikkeld: de zorgvolmacht of het levenstestament. Mentoren, bewindvoerders en gevolmachtigden treden in de eerste plaats op vanuit het vertrouwde familieverband, maar dat kan niet altijd. Nu steeds meer buitenstaanders worden aangezocht, klinkt alom de roep om deskundigheid, verantwoording en een professionele organisatie. Bovendien gaat de afhankelijke positie van de oudere nogal eens gepaard met misbruik en vereenzaming.

Actieve ouderen besteden ook tijd aan hun kleinkinderen tot aan pleegzorg toe. Het zogenaamde netwerkberaad is een belangrijk onderdeel van de nieuwe kinderbeschermings­wetgeving, die over enige jaren in werking zal treden gelijktijdig met de decentralisatie van de jeugdzorg van provinciaal naar gemeentelijk niveau. De eigen kracht conferentie zal mogelijke hulp van grootouders verwelkomen. Eerder dan voorheen zullen netwerkplaatsingen bij grootouders aan bod komen. Dat is gewenst alleen al omdat het tekort aan externe pleeggezinnen in de toekomst zal blijven toenemen, niet in het minst vanwege het ontbreken van voldoende financiële ondersteuning. De formele positie van pleegouders binnen de kinderbescherming zal overigens op korte termijn door wetgeving worden versterkt.

Na de opening van de studiedag door de president van het hof, mr. R. C.A.M. (Ronald) Philippart, komen er vanaf 10.00 uur een drietal sprekers, met de mogelijkheid tot het stellen van vragen uit de zaal, e.e.a. onder leiding van dagvoorzitter prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning.

In de middag worden een viertal workshops in twee ronden gehouden, waarna met een korte samenvatting van deze workshops een einde komt aan deze studiedag.

Enkele sprekers en workshopleiders zijn:

  • prof. dr. M.I. (Marjolein) Broese van Groenou, bijzonder hoogleraar informele zorg in gerontologisch perspectief, V.U. Amsterdam
  • dr. mr. K. (Kees) Blankman, docent familie- en gezondheidsrecht, VU Amsterdam
  • dr. mr. M.J.C. (Theo) Koens, senior raadsheer in het hof ‘s-Hertogenbosch
  • mr. L. (Loekie) van der Heijden, kantonrechter te Alkmaar

In verband met het afscheid van mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen van het hof te ‘s-Hertogenbosch, is er aansluitend om 16.00 uur een borrel/receptie voor de deelnemers aan de studiedag en overige genodigden.

Programma

09.15 – 10.00 uur Aankomst, koffie en thee
10.00 – 10.10 uur Opening door president van het hof Ronald Philippart
10.10 – 10.15 uur Opmerkingen dagvoorzitter prof. mr. drs. M.R. (Marielle) Bruning
10.15 – 10.45 uur Eerste spreker prof. dr .M.I. (Marjolein) Broese van Groenou, bijzonder hoogleraar
informele zorg in gerontologisch perspectief, VU Amsterdam: Contouren van ouderenzorg en ouderenbeleid: over schuivende panelen en een krakend fundament
10.45 – 11.15 uur Tweede spreker dr. mr. M.J.C. (Theo) Koens, senior raadsheer in het gerechtshof''s-Hertogenbosch: Wat kunnen grootouders (vanuit een familierechtelijke optiek) voor hun kleinkinderen betekenen?
11.15 – 11.45 uur Derde spreker dr. mr. K.(Kees) Blankman, docent familie- en gezondheidsrecht , VU Amsterdam: Sterke en zwakke kanten van de beschermingsmaatregelen voor meerderjarigen
11.45 – 12.30 uur Discussie met sprekers en deelnemers o.l.v. dagvoorzitter

12.30 – 13.30 uur Lunch

13.30 – 14.15 uur Eerste sessie workshops:

  • Workshop 1 (enquete-kamer 22) mr. L (Loekie) van der Heijden, kantonrechter te Alkmaar: beschermingsmaatregelen in de praktijk. Wat kan de kantonrechter allemaal (niet)?
  • Workshop 2 (enquete-kamer 23) mr. A. (Aniel) Autar, notaris te Rotterdam, Over levenstestamenten en zorgvolmachten
  • Workshop 3 (enquete-kamer 24) de heer Bram van Vegchel, teamleider en bewindvoerder/curator te Tilburg, kwaliteit van en toezicht op bewindvoerders
  • Workshop 4 (enquete-kamer 25) mevr. Anne Slingerland, stichting Mentorschap Midden Nederland, mentoraat door vrijwilligers en professionals

14.15 – 14.30 uur Thee/koffie
14.30 – 15.15 uur Tweede sessie workshops > zie bij eerste sessie workshops
15.15 – 15.30 uur Thee/koffie
15.30 –16.00 uur Plenaire rapportage door workshopleiders o.l.v. Marielle Bruning,
afronding en einde studiedag.

16.00 – 18.00 uur Afscheid van mr. P.A.J.Th.(Paul) van Teeffelen als raadsheer bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch, gevolgd door receptie/borrel
16.30 – 17.00 uur Rondleiding voor de liefhebbers door de zalen van het Gerechtsgebouw o.l.v. mr. Anja Schouten, oud senior raadsheer in het gerechtshof 's - Hertogenbosch

Praktische gegevens

Datum, tijd & locatie

Vrijdag 7 juni 2013 van 9.15 uur tot 16.00 uur
in het gerechtsgebouw te ‘s-Hertogenbosch, aan de Leeghwaterlaan 8 aldaar.

Het gerechtsgebouw bevindt zich achter het centraal station ’s-Hertogenbosch. Op het centraal station volgt u de borden Paleiskwartier/Brabanthallen/

Stedelijk museum en neemt u de uitgang aan de westzijde. Als u beneden komt bevindt het gebouw zich direct aan de linkerkant. Halverwege het gebouw is een doorgang, loop daar onderdoor. Recht voor u ziet u de hoofdingang van het gerechtsgebouw. Indien u met de auto komt is de routebeschrijving te vinden op www.rechtspraak.nl

Deelnamekosten

Kosten voor deelname bedragen € 175,-. Leden van de vereniging FJR en deelnemers via de SSR betalen € 125,. Studenten kunnen voor € 50,- deelnemen aan de studiedag. Dit bedrag is inclusief lunch en borrel. Bij aanmelding én betaling vóór 7 mei 2013 geldt een vroegboekkorting van € 25,- en € 10,- voor studenten.

Eén persoon per FJR-lidmaatschap kan voor het lidmaatschapstarief deelnemen aan het congres.

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt een voorlopige plaats voor u gereserveerd en ontvangt u de factuur voor de deelnamekosten. Zodra uw betaling is ontvangen is uw reservering definitief. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 21 dagen is ont­vangen dan kan uw gereserveerde plaats aan een deelnemer op de wachtlijst worden toegewezen.

Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk. Als u na inschrijving onverwacht verhinderd bent, dan kunt u een vervanger sturen

Erkenning

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst (totale duur 4 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd. Voor personen, werkzaam bij de rechterlijke macht, levert deelname vijf studiepunten op.

Word lid van de vereniging FJR

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. Het is dan ook belangrijk dat de studie van het familie- en jeugdrecht wordt bevorderd. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft dit ten doel in de meest ruime zin.

Lees meer over de doelstellingen, activiteiten en het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht op onze website waarop tevens gediscussieerd kan worden over het familie- en jeugdrecht.

Share this recipe