Skip to main content

FJR Studiemiddag 2009 de burgemeester als opvoeder

De vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR) heeft op 3 november 2009 een studiemiddag georganiseerd naar aanleiding de onlangs ingediende wetsontwerpen over de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor de jeugdketen en over de herziening van kinderbeschermingsmaatregelen, waarin de rol van de burgemeester bij verzorging en opvoeding van minderjarigen aan de orde komt.

De studiemiddag vond plaats op 3 november 2009 in Den Haag, en werd voorafgegaan door de algemene ledenvergadering van de Vereniging.

De sprekers waren de heer J.J.van Midden directeur van de stichting aanpak overlast Amsterdam en mevr. Prof. Mr S.F.M. Wortmann, lid van de Raad van State.

Mr E.K.L.M. Haffmans en Mr.E.M. Mijnarends, bestuursleden van de vereniging FJR, hebben in het oktobernummer van FJR een artikel geschreven over dit onderwerp met dezelfde titel. U kunt dit artikel hieronder gratis downloaden.