Skip to main content

FJR studiemiddag 2012 De theorie en praktijk van het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

Op 22 november 2012 is de studiemiddag gehouden te Den Haag, met de titel: De theorie en praktijk van het Haags kinderbeschermingsverdrag 1996

Inleiding door Prof. mr. L. (Luc) Strikwerda, hoogleraar Internationaal Privaatrecht bij het Department Private Law van Tilburg Law School en oud-Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarna is inzicht gegeven in de werking van het verdrag vanuit drie invalshoeken: advocatuur, Centrale Autoriteit en rechterlijke macht.

Sprekers waren: mr. C.L. (Kristy) Wehrung BS (juridisch medewerker Centrale Autoriteit) en mevrouw mr. M.C.Ritsema van Eck (Liaisonrechter Internationale Kinderbescherming Rechtbank 's-Gravenhage).

De studiemiddag is van 14.00 tot 17.00 uur en vindt plaats in de Hondsrugzaal (M01-23) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Turfmarkt 147 Den Haag. De studiemiddag wordt voorafgegaan door de algemene ledenvergadering.

Let op: alleen deelnemers die zich voor deelname bij FJR hebben opgegeven en een geldig legitimatiebewijs bij zich hebben worden toegelaten tot het gebouw.

De middag zal worden ingeleid door Prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek, hoogleraar bij het Department Private Law van Tilburg Law School en Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof 's-Hertogenbosch.

Daarna zal inzicht worden gegeven in de rol van het stiefkind vanuit drie invalshoeken: sociologisch, juridisch in het kader van de onderhoudsplicht en pedagogisch. Sprekers zijn: Dr. E. –M. (Eva) Merz. Zij is onderzoeker bij het Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute (NIDI), Mr. P.A.J.Th. (Paul) van Teeffelen, oud-Raadsheer bij het gerechtshof ’s-Hertogenbosch en Drs. L. (Liesbeth) Groenhuijsen, gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming. De middag wordt afgesloten met een borrel.

Het stiefkind

Nieuw gevormde gezinnen hebben veelal te maken met extra spanningen, bijvoorbeeld het verdriet over de afwezige ouder, of een loyaliteitsconflict met ouders. Soms is een stiefouder door de kinderen niet gewenst, soms ziet een ouder de stiefkinderen niet zitten. Dit kan leiden tot een verstoorde balans in het gezin. Maar ook in een gezin waar geen sprake is van verstoorde relaties kan de positie van het stiefkind vragen oproepen. Tijdens deze studiemiddag wordt de positie van het stiefkind belicht vanuit juridisch, pedagogisch en sociologisch perspectief.

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor andere belangstellenden bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.

Erkenning

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid (PO) kan de bijeenkomst (totale duur 3 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 punten.

Indeling van de Studiemiddag

Voorzitter bestuur : Prof. dr. K.R.S.D. (Katharina) Boele-Woelki

13.00-13.45 : algemene ledenvergadering

13.45 -14.00 : pauze en ontvangst van de (niet-)leden

Dagvoorzitter : Prof. dr. K.R.S.D. (Katharina) Boele-Woelki

Inleiding: de juridische positie van het stiefkind

14.00-14.30 : Prof. mr. P. (Paul) Vlaardingerbroek

14.30-14.40 : vragen en discussie

De zorg voor de pleegouder door het stiefkind vanuit sociologisch perspectief

14.40-14.55 : Dr. E.–M. (Eva-Maria) Merz

14.55-15.05 : vragen en discussie

15.05-15.40 : pauze

De onderhoudsplicht van de stiefouder

15.40-15.55 : Mr. P.A.J.TH. (Paul) van Teeffelen

15.55-16.05 : vragen en discussie

De zorg voor het stiefkind door de pleegouder vanuit pedagogisch perspectief

16.05-16.20 : Drs. L. (Liesbeth) Groenhuijsen

16.20-16.30 : vragen en discussie

16.30-16.45 : samenvatting van de bijeenkomst door dagvoorzitter

16.45-17.00 : prijsuitreiking FJR-prijs

Borrel