De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht

Het recht is nergens zo dichtbij de mens als in het familie- en jeugdrecht. De Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht heeft ten doel het bevorderen van de studie van het familie- en jeugdrecht in de meest ruime zin.

Lees verder...

FJR studiemiddag 2014 Religie, cultuur en kinderen

Tekst (vervolg)

Plaats: Raadzaal Universiteit Utrecht
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Thema: Religie, cultuur en kinderen

Toelichting

Kinderbeschermingsmaatregelen hebben regelmatig betrekking op families met een niet-dominante religieuze overtuiging of culturele achtergrond. Denk aan de plaatsing van een Turkse jongen in een lesbisch pleeggezin of juridische geschillen tussen gescheiden ouders over de (bijzondere) schoolkeuze voor hun kinderen. Zorg bestaat over reformatorische ouders die hun kinderen niet inenten en over kinderen die in een sekte opgroeien. Hoe wordt, en zo ja, in welke mate in Nederland rekening gehouden met de religieuze en culturele achtergrond van kinderen met het oog op de (ontwikkeling van hun) identiteit? Welke normen en waarden leggen overheidsfunctionarissen aan hun beslissingen ten grondslag?

Programma

13:30 Algemene Ledenvergadering FJR
14:00 Opening studiemiddag
14:10 Religie, cultuur en kinderbeschermingsmaatregelen

  • dr. Jet Tigchelaar, UCERF, Utrecht
  • dr. Merel Jonker, UCERF, Utrecht
  • dr. Mariëtte van den Hoven, Geesteswetenschappen (Ethiek), Utrecht

15:00 Pauze
15:20 Reacties

  • Erika Faber, Directie Integratie en Samenleving, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mr Hilde de Jong, Jeugdrechter Den Haag
  • Sabine de Jong, Oud juridisch adviseur Defence for Children en kinderrechtenspecialist bij Unicef

16:20 Discussie
16.45 Prijsuitreiking FJR-prijs
17:00 Afsluiting en borrel

Toegang

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor andere belangstellenden bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.

Erkenning

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid kan de bijeenkomst (totale duur 3 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 PO punten vaardigheid.

Share this recipe