Skip to main content

FJR studiemiddag 2014 Religie, cultuur en kinderen

Op 25 november 2014 organiseert de Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag met als titel “Religie, cultuur en kinderen”. De studiemiddag wordt voorafgegaan door de algemene ledenvergadering.

Aanleiding: Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van het Verdrag voor de Rechten van het Kind wordt aandacht besteed aan de rol en betekenis van artikel 14 van het Verdrag in de Nederlandse rechtspraktijk.

Het kind heeft recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst en de vrijheid deze te uiten. De overheid respecteert de rechten en plichten van ouders en voogden om het kind te begeleiden bij de uitoefening van dit recht op een manier die past bij zijn of haar leeftijd en ontwikkeling.

Plaats: Raadzaal Universiteit Utrecht
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Thema: Religie, cultuur en kinderen

Toelichting

Kinderbeschermingsmaatregelen hebben regelmatig betrekking op families met een niet-dominante religieuze overtuiging of culturele achtergrond. Denk aan de plaatsing van een Turkse jongen in een lesbisch pleeggezin of juridische geschillen tussen gescheiden ouders over de (bijzondere) schoolkeuze voor hun kinderen. Zorg bestaat over reformatorische ouders die hun kinderen niet inenten en over kinderen die in een sekte opgroeien. Hoe wordt, en zo ja, in welke mate in Nederland rekening gehouden met de religieuze en culturele achtergrond van kinderen met het oog op de (ontwikkeling van hun) identiteit? Welke normen en waarden leggen overheidsfunctionarissen aan hun beslissingen ten grondslag?

Programma

13:30 Algemene Ledenvergadering FJR
14:00 Opening studiemiddag
14:10 Religie, cultuur en kinderbeschermingsmaatregelen

  • dr. Jet Tigchelaar, UCERF, Utrecht
  • dr. Merel Jonker, UCERF, Utrecht
  • dr. Mariëtte van den Hoven, Geesteswetenschappen (Ethiek), Utrecht

15:00 Pauze
15:20 Reacties

  • Erika Faber, Directie Integratie en Samenleving, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Mr Hilde de Jong, Jeugdrechter Den Haag
  • Sabine de Jong, Oud juridisch adviseur Defence for Children en kinderrechtenspecialist bij Unicef

16:20 Discussie
16.45 Prijsuitreiking FJR-prijs
17:00 Afsluiting en borrel

Toegang

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor andere belangstellenden bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.

Erkenning

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid kan de bijeenkomst (totale duur 3 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 PO punten vaardigheid.