Skip to main content

FJR studiemiddag 2015 Minderjarigen en vermogen

De afgelopen decennia hebben verschillende wetswijzigingen plaatsgevonden waarin de regeling rondom vermogensbeheer bij minderjarigen ten onrechte niet is meegegroeid. Hierdoor zijn talrijke inconsistenties ontstaan, die ertoe hebben geleid dat het toezicht van de kantonrechter op dat vermogensbeheer niet goed functioneert. Met name het toezicht bij erfrechtelijke aanspraken van minderjarigen schiet tekort, zo blijkt uit onderzoek.

Deze problematiek komt aan de orde op de studiemiddag getiteld “Minderjarigen en vermogen”. Vragen die hier spelen zijn onder meer: wat is de sanctie op ‘slecht beheer’ door de wettelijke vertegenwoordiger? Hoe werkt het ouderlijk vruchtgenot? Welke rol dient de overheid te spelen? Heeft de kantonrechter voldoende instrumenten om zijn rol inhoud te geven? Welke verjaringstermijnen zijn relevant? Hoe dient de advocatuur en het notariaat met de belangen van de minderjarigen om te gaan?

Vanuit verschillende invalshoeken komt deze problematiek aan de orde, belicht door vier sprekers uit de wetenschap, rechterlijke macht, advocatuur en notariaat.

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Opening studiemiddag
14:05 Lezingen

Mr. Hans ter Haar (universitair docent Rijksuniversiteit Groningen)
Mr. Peter Blokland (notaris bij Daamen de Kort van Tuijl Notarissen te Tilburg)

14:50 Discussie
15:10 Pauze
15:30 Vervolg lezingen

Mr. Menno van Gaalen (advocaat bij SliepenbeekVanCoolwijkVanGaalen)
Mr. Han Groen (kantonrechter rechtbank Limburg)

16:15 Discussie
16.45 Prijsuitreiking FJR-prijs
17:00 Afsluiting en borrel

Praktische gegevens

Datum, tijd en locatie

Donderdag 26 november 2015 van 14.00 uur tot 17.00 uur in Hotel Van der Valk Breukelen.

Kosten voor deelname

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor andere belangstellenden bedraagt het inschrijfgeld € 50,-.

Erkenning / opleidingspunten

In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid kan de bijeenkomst (totale duur 3 uur) door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 PO punten juridisch.