Skip to main content

FJR studiemiddag 2019 “Uithuisplaatsing, daarna terug naar huis of niet?”

Op 28 november 2019 organiseert de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht een studiemiddag met de titel "Uithuisplaatsing, daarna terug naar huis of niet?”.

Een uithuisplaatsing is een maatregel met een enorme impact op de jongere, zijn of haar ouders en de sociale omgeving van de jongere. Als er geen sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel heet een uithuisplaatsing met toestemming van de ouders een vrijwillige plaatsing. Is er wel een kinderbeschermingsmaatregel, dan beslist de kinderrechter over de uithuisplaatsing en vindt deze plaats in een niet vrijblijvend kader. Een vrijwillige uithuisplaatsing terwijl er een kinderbeschermingsmaatregel is uitgesproken, is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk.

De raad voor de kinderbescherming en de Gecertificeerde Instellingen (GI) zijn de organisaties die het verzoek tot een machtiging tot uithuisplaatsing voorleggen aan de kinderrechter en moeten onderbouwen waarom een uithuisplaatsing geïndiceerd is. Volgens de Richtlijnen voor Alternatieve Zorg voor kinderen (VN, 15 juni 2009) kan een dergelijk verzoek alleen worden ingediend als eerst alles in het werk is gesteld om een uithuisplaatsing te voorkomen door een optimale ondersteuning van ouders. Deze verplichting vinden we eveneens terug in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Maar als het niet lukt om in de thuissituatie de ontwikkelingsbedreiging van het kind te verminderen of te doen stoppen, kan een uithuisplaatsing noodzakelijk zijn. De vragen hoe het besluit tot uithuisplaatsing tot stand komt, welke argumenten en criteria een rol spelen in de onderbouwing van de noodzaak van een uithuisplaatsing en aan welke gronden de kinderrechter het verzoek tot uithuisplaatsing toetst, krijgen op deze studiemiddag volop aandacht.

De beslissing tot uithuisplaatsing is echter geen eindstation. Dan begint het traject waarin duidelijk moet worden of de jongere binnen een voor hem of haar aanvaardbare termijn weer thuis kan wonen en de ouders de zorg weer zelf op zich kunnen nemen. Daartoe neemt de GI een zogenoemd opvoedbesluit. Dit besluit heeft geen juridische status, maar is een belangrijke beslissing in het terugplaatsingstraject van de jongere. Wie neemt dat besluit, welke disciplines zijn erbij betrokken, op basis van welke criteria wordt tot een beslissing gekomen? Eén van de sprekers van de middag zal hier nader op ingaan. En wanneer is de aanvaardbare termijn verstreken? In de afgelopen jaren is hier veel jurisprudentie over ontstaan en hebben rechters het begrip aanvaardbare termijn soms innovatief geïnterpreteerd. Ook hier zal aandacht aan worden besteed tijdens deze studiemiddag. 

De middag belooft veel interessants te bieden over het ingewikkelde onderwerp van uithuis- en terugplaatsing. Vanuit de wetenschap belicht mr. Joost Huijer, promovendus Universiteit Utrecht zijn onderzoek naar de uithuisplaatsing in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel, de GI Gelderland zal onder meer het opvoedbesluit bespreken en kinderrechter mr. Nathalie Buljevic, rechtbank Oost-Brabant gaat in op het perspectief van de rechter. Er zal voldoende gelegenheid voor vragen en discussie zijn.

Programma:

13:00 - 13:30 Inloop
13.30 - 13:45 Introductie studiemiddag voorzitter Vereniging FJR
13:45 - 14:30 Joost Huijer, promovendus UU (beoordeling aanvaardbare termijn)
14:30 - 15:15 Laura Goei, juriste bij JB West (opvoedbesluit)
15:15 - 15:45 Pauze
15:45 - 16:30 Nathalie Buljevic, kinderrechter rechtbank Oost-Brabant
16:30 - 16:55 Uitreiking scriptieprijs
16:55 - 17:00 Afsluiting en aansluitend borrel

De studiemiddag is gratis toegankelijk voor leden van de vereniging voor Familie- en Jeugdrecht. Andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. Voor hen bedraagt het inschrijfgeld € 50,-. Niet leden kunnen zich aanmelden door een e-mail met hun gegevens te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De Studiemiddag is voltekend. Na aanmelding wordt u op een wachtlijst geplaatst en ontvangt u bericht op het moment dat er een plaats beschikbaar komt.

Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht

Erkenning: In het kader van de verordening op de vakbekwaamheid kan de bijeenkomst door advocaten bij de NOVA worden opgevoerd voor 2 PO punten juridisch.